AGON Life

Life
İçeriğe git
KOÇLUK
MINDFULNESS
BAŞARI, KARİYER ve PERFORMANS
YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI
İLETİŞİM VE SİNERJİ ÇÖZÜMLERİ
EĞİTİMLER
ÇALIŞMA ATÖLYELERİ
Ne Yapıyoruz?

Mükemmeliyetçi bir anlayışla küçük, kompakt fakat dinamik bir yapıyla sizin için çalışıyoruz.
Tecrübesi ve başarılarıyla profesyonel yaşamdan gelen iş ortaklarımızın ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaları ile yanımızda bulunan eğitmenlerimizin gösterdiği yolda bireysel veya kurumsal koçluk, danışmanlık, çalışma atölyeleri, eğitimler ve yönetim danışmanlıkları  yapıyoruz.
Mindfulness

Mindfulness, dikkati toplamak için özel ve belirli bir yoldur. Bireyin deneyimlediği durum, duygu ve eyleme amaçlı olarak farkındalığı taşıdığı zihinsel bir beceridir. Devamlı ve kesintisiz dikkat ve tepkisiz olarak neyi deneyimlediğimiz fark ederek duyusal-algısal deneyimlere, duygu ve düşüncelere uygulanabilir.

Koçluk Nedir?

Koçluk (Coaching) en kısa anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ve yönetim ilişkisidir.
İsteklerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yakalamak istediğimiz hedefe ve konuma taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.


Agon Life
Ne Kazandırır?

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.
Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.
Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır, farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk
Kurum iletişimi, performansı ve yönetimi konularında destek olmak üzere hem mindfulness eğitimleri hem de kurumsal gelişim ve kişisel performanslar anlamında hem grup hem de bireysel olarak yönetim ve çalışanları kapsar....  

Bireysel Koçluk

Bireysel Koçluk
Bireyin çevresel iletişimi, performansı, kariyeri ve kişisel gelişimi konularında destek olmak üzere hem mindfulness eğitimleri hem de yaşam kalitesi anlamında bireysel olarak kişiye özel yapılan çalışmaları kapsar....  

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi
İş hayatı ve normal yaşamda mutluluğumuzu direk etkileyen faktörlerden en önemlisi yaptığımız iş, spor veya sanat konularındaki performansımızın ve başarılarımızın bize verdiği tatmindir. Bu koçluk çalışmasında ağırlıklı olarak kişi ve kurum içindeki performanslar dikkate alınır.

Liderlik

Liderlik Eğitimi
Yönetici misiniz? Lider mi? Öncülük etme motivasyonunuz var mı? Liderlik vizyonu eğitimi ile artık delege eden, paylaşan, empatisi yüksek ve sorumlulukları hem alabilen hem de dağıtabilen bir öncü pozisyonu için çalışacaksınız.

Kaizen

Kaizen
Sürekli iyileştirme eğitimi, işletmelerin yoğun rekabetçi ortamda daima gelişen, hızlanan, üretim kalitesini ve ekip kalitesini arttıran bir dinamik yapıya bürünmesi için verilen eğitim ve danışmanlık hizmetidir.

Klasik Eğitimler

Klasik Eğitimler
İşletme ihtiyaçlarına göre terzi usulü hazırladığımız ve ekiplerin performans, bilgi ve pratiğini arttırmaya yönelik çalışma atölyeleri ve eğitimlerdir. Satış, Pazarlama, Planlama, İletişim, CRM, Fiyatlandırma, Satış Sonrası Hizmetler gibi başlıklarda düşünülebilir.
Yönetici Ekip ve Partnerlerimiz

Ekibimizin tamamını ve kısa tanıtım yazılarını Biz sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca partnerlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın bireysel ve kurumsal referanslarını da hem Biz hem de Referanslar sayfamızda görebilirsiniz.


Beril Atakul
icf certified pcc coach


Yonca Uluğ
icf certified life coach


Binnur Aytan
antropolog & psikolog


Tezer Öner
ceo
Agon Life
Tüm hakları saklıdır 2006 - 2024
İçeriğe dön