Eğitimler - AGON Life

Life
İçeriğe git
Yüksek Katma Değerli Eğitimler

AGON Life özel veya kurumsal olarak ihtiyaçlara göre eğitim veya çalışma atölyeleri düzenler. Bazı eğitimlerimiz standart ve paket program olmakla birlikte kurumun veya kişinin ihtiyaçlarına göre terzi işi özel eğitimler de hazırlamamız mümkündür. Kişisel gelişime yönelik, iletişim, performans, kariyer ve kurumsal karlılık üzerine bir çok eğitim modülümüz ve konularımız mevcuttur. Bazı eğitimlerde bağımsız ve güvenilir çözüm ortaklarımız ile birlikte çalışmaktayız.  
Süreç;

Yol arkadaşımızın arayışlarına destek olabildiğimiz gibi bu süreçler içerisinde bulunan kurumsal veya kişisel müşterilerimize her aşamada yönetim danışmanlık, idari danışmanlık, kurumsal yapı ve prosedür danışmanlığı, yönetim dizaynı veya yeniden yapılanma hizmetleri verebilmekteyiz. Bu sebeple deneyimli ve ciddi referansları olan arkadaşlarımız her aşamada süreçte müdahil olmaktadır. Ayrıca bir kurum ile stand-by anlaşması yaparak uzun süreli birliktelik kurabildiğimiz gibi kısa süreli ancak önemli süreçlerde de danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu konularda tam olarak durumu anlayabilmek ve doğru yol haritasını çıkarabilmek için bizden randevu istemeniz ve sizi ziyaret etmemizi sağlamanız en doğru yöntem olacaktır.
EĞİTİM ve ÇALIŞMA ATÖLYESİ HİZMETLERİ
Bilinçli Farkındalık - MINDFULNESS EĞİTİMİ

Kendimize ve hayatımıza dair istediğimiz HERŞEY in kaynağı bizde hali hazırda mevcut bulunuyor. Cevherimizi taşıyoruz, her an bizimle. Tek ihtiyacımız ona nasıl şekil verebileceğimizin farkına varmak. Duygu düşünceyi, düşünce eylemi, eylem tutum ve davranış şekillerini, davranış kişiliği ve sonuçları doğurur. İyi ve güzel şeyleri doğurmak, kötüleri ise içinde kaybolmadan, boğulmadan, mücadeleye girmeden göndermek…bu bilinci ve farkındalığı yerleştirmek mümkün. Her yaştan, her türlü iyiye ve güzele inanca, itibara, yönelişe ihtiyacımız var. Haydi, vakit harekete geçme vaktidir!

Diğer Önemli Eğitimler

Paket olarak sağladığımız veya terzi işi oluşturduğumuz diğer eğitimlerden örnekler de aşağıda sıralanmıştır. Bunların dışında da ihtiyaçlara göre oluşturabileceğimiz eğitimler olabilir.
Kaizen
Sürekli İyileştirme Eğitimi

Her alanda yoğun rekabet,  daha yüksek kaliteyi, daha düşük maliyete ve daha hızlı yapma gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu gerekliliğin çaresi, organizasyondaki tüm iş gücünün yaratıcılığını, kapasitesini, iş fikirlerini, problem çözme yetkinliklerini, sistematik bir alt yapıda, kurum hedeflerine yönlendiren ‘’sürekli iyileştirme faaliyetlerini’’, firmaların temel stratejisi haline getirmektir.
Stratejik Düşünme
Stratejik İş Planı Hazırlama Eğitimi

İş yaşamında, yüzlerce proje üretilmekte, ancak, bunların pek azı stratejik olma özelliğini taşımaktadır.  Stratejik düşünerek hazırlanan plan ve projeler, başa gelebilecek iyi ya da kötü senaryoları tahmin etmiş, gerçekleşme olasılıkları üzerinde düşünülmüş ve hangi yönde insiyatif alınacağı kararı sağlıklı oluşturulmuş ve bu nedenle maksimum verimlilik kazanılmış projelerdir.
Liderlik
Liderlik Vizyonu Geliştirme Eğitimi

Yaptığımızla, çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı ne yapmaya yönlendirdiğimiz arasındaki dengeyi anlamak, profesyonel yaşamımızda, boşa kürek çekmemek için daha işin başında farkında olunması gereken önemli bir gerçekliktir.
Çalışanların birlikte hareket edebileceği bir iş ortamı oluşturmak, ortak bir vizyona sahip olmak, iş sonuçlarını derinden etkiler ve kurumun geleceğini belirler.

KLASİK EĞİTİMLER
Satış
Sıcak Satış Eğitimi

İşletmelerde çalışan ve potansiyel müşterilerle yüzyüze veya telefonla canlı olarak konuşmak durumunda olan tüm ekip için, çalışandan yöneticilere kadar geniş bir yelpazede sektör bağımsız olarak ve işletmeye özel olarak hazırlanıp verilen bir çalışmadır. Süre ve detay işletme şartlarına ve ihtiyaca göre oluşturulur.
CRM
Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti Eğitimleri

Bir markanın ürün veya hizmetlerinin pazarlama aşamasından satış sonrası hizmetlerine dek iletişimde olduğu potansiyel veya gerçek müşterileriyle olan iletişim ve hizmet kalitesinin sürekliliği ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar ve eğitimlerdir. Burada da eğitim ihtiyaç duyan işletmenin özelliklerine göre terzi usulü projelendirilir.
Fiyatlandırma
Değerleme ve Karlılık Eğitimi

Ürün ve hizmetlerimizin rekabet ortamında doğru değer ve optimum karlılık oranını tutturmak. Zaman içerisinde ve değişen şartlarda fiyat ve kar dengesi sağlamak. Ürün ve hizmetlerimizin işletmemize getireceği maksimum kar oranını elde etmek üzerine işletme şartları dahilinde özel olarak hazırlanan eğitim programıdır. Satış ve pazarlama dışında diğer işletme birimlerini de kapsamaktadır.
Satınalma
Satınalma Eğitimi ve Disiplini

İşletme ihtiyaçlarının hammadde, hizmet, iş gücü ve yönetim masrafları da dahil olmak üzere tüm giderlerinin disiplin altına alınması ve bu konuda bir sistem sağlanması amacıyla işletmedeki tüm ilgili personele görev ve sorumlulukları nisbetinde verilecek eğitimdir. Bu eğitim de işletme şartları dahilinde özel olarak dizayn edilir.
Agon Life
Tüm hakları saklıdır 2006 - 2024
İçeriğe dön