Hizmetler - AGON Life

Life
İçeriğe git
Koç Kimdir?

Koç, yukarıda verilen tanımda belirtilen hizmeti icra eden kişidir. Yani koçlar, danışanlarının net gelecek resimleri belirlemelerine ve bu gelecek resmine doğru etkin bir biçimde ilerlemelerine destek olurlar. Bunu yaparken danışanlarının ulaşmak istedikleri gelecek resmini gerçeğe dönüştürebilmek için etkin ve etkin olmayan davranışlarının, düşüncelerinin ve tutumlarının farkına varıp bunları etkin davranış, düşünce ve tutumlarla değiştirmelerine yardımcı olurlar. Yani aslında danışanlarını hedeflerine taşımak yerine, kendilerini hedefe taşıyacak kaynakları ve becerileri edinmelerine destek olurlar. Bu açıdan koçluk, bir performans desteğinden çok, bir öğrenme deneyimidir. Koçluk mesleğine soyunan kişilerin de doğal olarak bu hizmeti verebilecek ve bu öğrenme sürecini destekleyecek alt yapıya sahip olması önemlidir. Bu altyapıyı oluşturan en önemli öğeler şunlardır:

Mesleki eğitim: En başarılı koçlara baktığımızda hemen hemen hepsinin koçluk meslek eğitimi dışında müspet bilimler veya sosyal bilimler alanlarından (mühendislik, ekonomi, psikoloji, işletme, vb.) birinde veya birden fazlasında ciddi bir akademik eğitimleri olduğunu da görüyoruz.
Tecrübe ve Yenilenme

Tecrübe: Koçluk, üniversiteden mezun olur olmaz yapılacak bir meslek değil. Hizmet verdiğimiz danışanlar, yaşamlarında belirli dönüm noktalarında desteğe ihtiyaç duydukları için karşımıza geliyorlar ve çoğu da mesleki ve özel yaşamlarının belli bir noktasına gelmiş kişiler. Bu açıdan kendilerinin içinde bulunduğu durumu anlayabileceklerine inandıkları ve kendilerine yol gösterme konusunda güven duyabilecekleri, aynı dili konuşan bir kişi ile çalışmaları önemli. Bu nedenle koçluk genellikle ikinci kariyer olarak icra edilen bir meslek.

Koçun kendi gelişim yolculuğu: koçluk, ve bir başkasına destek vermeyi içeren her meslek, gerçekten hizmeti verenin kendi zayıf ve güçlü yanlarını, gelişmiş ve gelişmemiş taraflarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyar. Bu açıdan iyi bir koç, hiç bitmeyen bir gelişim süreci olan kişidir.
Yönetim ve İletişim Danışmanlık Hizmetleri

Agon İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye çapında kurumsal müşterilerine ve kurumlarda yönetici olarak çalışan veya yönetici olmak isteyen bireylere yönetim danışmanlığı,  mindfulness, iç ilişkiler, kriz yönetimi ve liderlik gibi konularda eğitim ve danışmanlık  hizmetleri vermektedir. Bu konuda yaptığımız çalışmalar kısaca;

  • Eğitim Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Bireysel ve Kurumsal Koçluk
  • Yönetim ve Kriz Danışmanlığı
  • Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Koçluğu ve Danışmanlığı
  • Performans ve Toplam Kaliteye Yönelik Çalışma Atölyeleri

Tüm Hizmetlerimiz

Agon Life markası altında verdiğimiz tüm hizmetleri aşağıda detaylı olarak görebilirsiniz. Bu hizmetlerde kendi çekirdek kadromuz başta olmak üzere çok değerli danışman arkadaşlarımız çalışmakla birlikte bizim koordinasyonumuz altında üçüncü parti ofis ve şirketlerle de projede iş ortaklarımız olabilmektedir.
Kurumsal Koçluk
Liderlik, Mindfulness, Vizyon Geliştirme, Motivasyon ve Performans

Bu başlıklara ilave olarak; Kariyer beklentilerine ulaşma, Performanslarının değerlendirilmesi, Hedef koyma ve uygulama kolaylıklar, Karar verme süreçlerine dair yaklaşımlar, kurumdaki bireyler ve iş-süreç akışları arasındaki uyum, Olayların içten ve dıştan bakılarak değerlendirilmesi, Kişilerin içlerindeki liderlik becerilerinin ortaya çıkarılmasını sağlar,

Koçluk hizmeti alan şirketler için bu çalışmalar, ciddi bir insan kaynakları yatırımının göstergesidir.

Şirketler, çalışanlarına sundukları bu gelişim fırsatıyla bir çok açıdan hem yüksek performanslı çalışanlara sahip olmakta hem de takım, moral çalışmaları ve kendilerini tanımaları yönünde iyileşmeye ve gelişmeye olanak sağlamaktadırlar.

Kurumlarda belirlenen çalışanlarla hem bireysel koçluk hem de takım koçluğu çalışmaları yapılabilmektedir.

Kurumsal Koçluk Çalışmaları;
CEO, Yönetici Koçluğu, İletişim Koçluğu, Müdürler, Ekip Liderleri, Takım Liderleri Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Performans Koçluğu, Takım Koçluğu, Satış Koçluğu, Uyum Koçluğu, Denge Koçluğu, Vizyon ve Misyon Oluşturmak,

Kurumsal Koçluk ( Bireylerle birebir yapılan birçok Koçluk çalışması )
Takım Koçluğu, İletişim, Performans ve Satış Koçluğu alanlarında yapılmaktadır.  
Performans Yönetimi
Ne Kadar Başarılıyım?

Ben deli gibi çalışıyorum  ama neden beğenilmiyorum? Veya yönetici tarafından bakınca da bu kadar basit bir  iş neden hala bitmiyor diyorsanız… Biraz performans  çalışması yapalım…

Bir işletme için performans, değerlendirme sürecini doğru  bir şekilde yönetmek ile ilgilidir. İşletmenin hedeflerinin belirlenmesi,  belirlenen hedeflere ise doğru rehberlik yapabilmek ve aynı zamanda bu sürece  ilişkin tüm verilerin objektif bir bakış açısıyla ve demokratik bir ortamda,  modern görüşme ve diğer tekniklerle beraber ortaya konması öngörülmektedir.  

Yöneticilik, liderlik vasıflarının ölçme ve  değerlendirme yöntemleriyle harmanlanarak objektif ve optimal çözümlere  ulaşmamızı sağlayacak bir çalışma sunulmaktadır. Sonuç olarak  ise çalışanların performanslarının geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi yöntem ve  yolları öğretilecektir.
Tükenmişlik Sendromu
İçimi yedin… Demeden önce siz işleri yenmeyi başarın…

Kim korkar tempodan, rapordan ve mesaiden…

Bazen bize  insan olduğumuzu unutturan iş temposu, baş edemediğimiz hırs ve rekabet duygusu,  çok kazanma veya kazanmak zorunda olmak, terfi alamama, sadece başarı odaklı ve  işkolik olmak ile bunların yanında manevi olarak destek noktalarımızın zayıf  olması gibi faktörlerinin bir veya birkaçı bir araya geldiğinde ruhsal ve  bedensel bir çöküntü yaşarız.  

Depresyondan da ileri boyutlara  ulaşabilen bu duruma karşı hazırlıklı olmak, eğer ileri seviyede hissediyorsak  teşhis koymak, farkındalık yaratmak ve tedavi etmek gerekir.

Hayata dinamik,  neşeli ve başarılı bir bakış ile bakabilmek ve bunu içinde hissetmek… Bizimle  yapacağınız çalışmalar sizin de bakış açınızı değiştirecek ve gücünüzü  arttıracak…
İş Yerinde Mutluluk
Verimliyim Çünkü Mutluyum…

Hayat bana  verdiklerimden fazlasını iade ediyor mu? Şirketimde manevi iş tatminini  yakaladım mı?

Mutsuz bireyler zayıf enerjileri ile verimsiz olurlar,  zamanı iyi kullanamazlar ve sonuç itibariyle düşük performans  gösterirler
Verimli olmak ve üretmek daha da önemlisi daha az tüketip  daha fazla üretmek çalışan bireylerin mutlu olmalarında temel  faktördür.
Empoze edilen tüketimi üretimle desteklemek ve bunu da çalışanlara  bir uzman dilinden anlatmak iş yaşamındaki manevi tatmine giden yolun başlangıcı  olacaktır…
Kazandığımı Hakediyor muyum?
Akşam yatağa başımı koyduğumda içim ne kadar rahat?

Doğru yönettim mi veya aldığım işleri doğru bitirdim mi? Yoksa acabalarla dolu  bir kâbuslar evrenine mi dalıyoruz…

Pek çok çalışan  yaptığı işi ve karşılığında aldığı ücreti aynı ya da başka bir işyerinde  çalışanlarınkiyle karşılaştırmakta ve yanlış ya da eksik kıstasları göz önüne  almaktadır. Çalıştığının karşılığını alamadığını düşünen iş görenlerin yanı sıra  yaptıkları işin karşılığını vermediğini düşünen bir çalışana rastlamak pek  mümkün değildir.

Çoğu kere performans ve verimliği düşüren, hayal  kırıklıkları yaratan, şirket kültürünü ve sadakati zedeleyen bu yaklaşım aslında  çözüme kavuşturulmalı ve çalışanlarda bir farkındalık yaratılmalıdır.  

Bizimle yapacağınız çalışma kendi iç yolculuğunuza  çıkarken çevrenizdeki ast ve üst yaklaşımlarınızı ayrıca şirket kültürünüzü de  özümsemenizi ve analiz etmenizi sağlayacak…
Bireysel Koçluk
Yaşam Tatminlerini Artırmak, Mindfulness, Sağlıklı ve Dengeli Olmak

Kişilerin olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Kısaca Koçluk, belirlediğiniz hedefe giden yolda, sizi hedefinize hızla ve güvenle “taşıyan”bir yol arkadaşlığıdır.

Koçluğun en önemli unsuru farkındalıktır. Farkındalık bakış açılarına normalden daha derin bir netlik getirir, odaklanmanızı sağlar. İçinde olduğunuz sistemi anlamanıza, sistemi oluşturan dinamiklerin (etkileşimlerin) farkına varmanıza yardımcı olur. Kişilerin ve olayların arasındaki ilişkileri netleştirir. Kendimizin farkına varınca, duygularımızın ve isteklerimizin, bazen bakış açımızı çarpıttığının farkına varırız. Netleştiğinizde amaçlarınıza çok rahat ulaşabiliriz.

Koçluk , danışanın potansiyelini maksimize etmek üzere koç ile danışan arasında kurulan bir gelişim ilişkisidir. Danışanlar;

İş ve kariyerlerini geliştirmek, İlişkilerini daha sağlıklı sürdürmek, Hobi edinmek, Manevi tatmin duygularını arttırmak, Ekonomik dengelerini kurabilmek, Özgüven kazanmak, Sade ve minimalist bir hayat tarzı edinmek, Kişise bir imaj oluşturmak, Marka değerini arttırmak, İletişim becerilerini geliştirmek, Duygularını yönetmek, Özdisiplin geliştirmek, Çevre ve iş değişimlerine daha hızlı adapte olmak, Hedef belirlemek ve hedefe ulaşmak, İş ve özel yaşam dengesi kurmak, Alışkanlıklarından kurtulmak ve yeni bir beceri geliştirmek, Yaratıcılıklarını artırmak, Zor dönemleri ( Sınav, diyet, ergenlik, mekan değişikliği, iş değişikliği, işsizlik, hastalık, ölüm, doğal afet, iflas vb) atlatabilmek için güç ve kontrol sağlamak gibi konularda koçluk alabilirler.
Yaşam Koçluğu
Mindfulness, Yaşam Dengesi, Sağlık, Stres ve Zaman Yönetimi

Bir yaşam koçu, gelişmeye açık, yaşam ve iş kalitesini yükseltmek isteyen cesur insanlarla, yaşamlarında kalıcı tatmin ve yüksek performans yaratmak için çalışır. Danışanlarıyla ana odagi onların kendilerini daha iyi tanımaları, istedikleri ve mutlu oldukları bir yaşam yaratmaları ve kendi yaşamlarının ustaları olmaları olan bir ortaklık kurar.

Yaşam koçu sadece doğru soruları sorar; sizi kendi yanıtlarınızı bulmanızı sağlayacak, o zor ama önemli soruları… Yaşam koçunuz, kendi yanıtlarınızı bulmak, kendi cevherinizi içinizde saklı bulunduğu yerden çıkarmak için bazen içinizdeki, bazen de dışınızdaki dünyada kahramanca yolculuğunuzu yaparken yanınızda bulunabilecek ve size destek olabilecek kadar şanslı bir varlıktır.

Yaşam Koçluğu programı içerisinde; Mindfulness, İlişkiler, Stres ve Zaman Yönetimi, İş ve Özel Yaşam Dengesi, Maneviyat ve Kişisel Gelişim, Motivasyon, İş Konuları, Finans ve Bütçe, Yaratıcılık, Hobiler, Performans Geliştirme, Duygusal Zeka Gelişimi, Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma gibi konularda veya özel talepler doğrultusunda gelişecek konularda hizmet vermekteyiz.
Yaşam Tasarımı
Yaşamı Siz Tasarlayın, Biz Cesaret Verelim ve Yol Arkadaşı Olalım

İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan  yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik  yaşayan kişilerin yaşamlarını dengeleyen ve yaşamlarına anlam kazandıran  kişidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak  istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duyduklarını  belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle  diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar.
Aldıkları destekle; Kendi  yaşamlarının lideri olurlar. Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini tanımlarlar. Bu  hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanırlar. Yaşamdan aldıkları manevi  tatmin artar. Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirerek daha verimli bir  yaşam sürerler. Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir. Özel ve profesyonel  yaşamları arasındaki dengeyi sağlarlar. Ertelemeyi bırakırlar, eyleme geçerler. Öz  disiplin sağlarlar.Kaynaklarını daha etkin kullanırlar.
Kısacası yaşam  tasarım danışmanı elinizdeki kartları alıp, o eli en iyi şekilde oynamanıza,  kimi zaman oyunun kurallarını değiştirmenize veya daha iyi bir oyun bulmanıza  yardım eder.

Kimlere uygun olur? Kariyer kararları almak  isteyenler, Meslek seçiminde kararsızlık çeken gençler, Hayatlarını  planlamakta güçlükler yaşayanlar, Bir türlü hayallerini, hedeflerini  gerçekleştiremeyenler, İlişki problemleri yaşayanlar ve iletişimlerini daha da  geliştirmek isteyenler, gerek iş yaşantılarında; gerek aile ve gerek ise  arkadaşlıklarında problemler yaşayanlar için çok uygundur. Çeşitli yeteneklerini geliştirmek isteyenler ya da yeni  yetenekler kazanmak isteyenler.
Kısacası, her türlü hayallerine, amaçlarına,  hedeflerine ulaşmak isteyip bunda zorluk yaşayanlar ve çeşitli konularda  kendilerine destek olacak, onlara moral ve enerji verecek birine ihtiyaç  duyanlar, hayatlarının her anında bir yaşam koçuna sahip olup diledikleri sürece  bu karşılıklı paylaşım ve destekten yararlanabilirler.

Yani biz; Gerçekten  ulaşmak istediğiniz hedefleri belirlemeniz için size cesaret vereceğiz.

Kendi  başınıza şimdiye kadar yaptığınızdan daha fazlasını yapmanızı isteyip bunu  başarmanızı sağlayacağız.

Sonuçlara daha hızlı ulaşabilmeniz için  odaklanmanıza yardım edeceğiz.

Size daha fazlasını gerçekleştirmeniz için  gerekli malzemeleri ve desteği sağlayacağız.
Agon Life
Tüm hakları saklıdır 2006 - 2024
İçeriğe dön